Month: siječanj 2019

Strategija EU za mlade

Krajem studenog 2018., na sjednici Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije, usvojena je Strategija EU-a za mlade, za  razdoblje od 2019. do 2027., kojom se uspostavlja okvir provedbe različitih politika na razini EU, koje doprinose boljim uvjetima života mladih  te otvaraju veće mogućnosti za mlade diljem EU i susjednih zemalja.  Neke od Read More